Turbo


När man hör ordet turbo så tänker nog de flesta på snabba motorfordon, eller åtminstone fordon som går att accelerera i fart väldigt snabbt och det är ett vanligt användningsområde. Turbo är ett system som används för att öka effekten i en förbränningsmotor. En dieselmotor med ett turboaggregat karaktäriseras av ett vinande ljud som tydligt hörd när dieselfordonet accelererar. Ordet turbo är latin och betyder virvel.

Turbon eller turboaggregatet som det egentligen heter fungerar genom att avgaser trycker, med väldigt högt tryck, ut en kolv ur förbränningsrummet. Ett turbinhjul drivs igång av dessa avgaser som sedan driver kompressorhjulet som finns i andra änden av turboaggregatet med hjälp av en axel. Den inkommande luften komprimeras av kompressorhjulet genom att den blåser in luften i förbränningsrummet. Det här gör att effekten blir högre men istället blir det oekonomiskt vid låga varvtal. Turboaggregat är vanligt att använda till en dieselmotor eftersom det medför effektivare bränsleanvändning.

Fördelar och nackdelar med turbo
Det finns både fördelar och nackdelar med turbo och en av nackdelarna är att det blir en fördröjning på effekten efter att gaspådragningen har skett, vilket i praktiken innebär att accelerationen sker någon sekund efter att man påbörjat accelererat. Mycket kring utvecklingsarbetet runt turboaggregat har handlat om att försöka minska denna fördröjning eftersom den inte är önskvärd. En annan nackdel som många bilintresserade vittnar om är att med turbo så tillkommer också mångla fler komponenter, vilket betyder att det finns fler saker som kan gå sönder!

En fördel med ett turboaggregat på en motor är att du kan få samma prestanda med en enklare motor med turbo som med en dyrare motor med fler cylindrar. På det sättet kan du få bra prestanda till ett bra pris med en turbo.

Turbons uppkomst och användning
Turbon uppfanns 1905 av en schweizisk ingenjör och den schweiziska lastbilstillverkaren Saurer AG var först med att tillverka vägfordon med turbo. På 1970-talet började det tillverkas personbilar med turbo med mycket har så klart hänt med turboaggregatet sedan dess. Idag är det många som gillar att meka med bilar som själva monterar turboaggregat på sina fordons motorer. Många gör det här för att det är roligt att meka med motorn och för att det är roligt att trimma bilen, men det är också ett billigare sätt att öka bilens prestanda än att köpa en ny bil med större motor.